Talentudviklingsprogram

 

Med inspiration fra Blue Hors talentprogram og Helgstrand Dressage legatet, har vi på Kildegaarden valgt at oprette et talentudviklingsprogram for unge talentfulde ryttere.

Vi vil med dette program bidrage til at styrke de unge talenter, med en helhedsorienteret indsats startende fra pony og hele vejen op til senior.

Der fïndes mange unge talentfulde ryttere, som er klar til at satse alt på deres ridning, men hvor drømmene, trods talentet og viljen, aldrig bliver til mere, da ridesporten er en tung økonomisk post. Vi kan via vores talentudviklingsprogram tilbyde nogle af disse unge dedikerede ryttere bedre muligheder for at nå deres mål.

Michael Buchardt udtaler: Jeg glædes ved at kunne gøre en forskel og hjælpe unge talenter frem. Det at se dem udvikle sig på egne heste, følge dem i deres arbejde og se dem nå nogle sportslige milepæle, det gør det værd for mig at satse på.

Vores talentudviklingsprogram tager afsæt i ”Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt” som er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark. Heri beskrives, hvorfor potentiale og engagement ikke alene skaber nye talenter, men også hele miljøet omkring talenterne påvirker resultatet, så det er en helhedsorienteret indsats der tilbydes. Nøgleordene er Helhed, Udvikling, Samarbejde, Engagement og Trivsel – de udgør til sammen de 5 værdier i Talent-Huset, som er ledestjernen for udvikling af danske idrætstalenter til højeste internationale seniorniveau. Ligeledes anvender vi sportsplanerne fra Dansk Rideforbund som afsæt for vores arbejde med talentudviklingen.

Vi tilbyder et professionelt setup med moderne faciliteter, ekspertise, undervisning, vejledning, rådgivning, støtte og opbakning, hvor de unge talenter kan udvikles og høste viden og læring fra et erfarent og succesfuldt team. Vi har fokus på en helhedsorienteret indsats omkring den enkelte rytter og hest, hvor vi foruden at have fokus på de ridemæssige færdigheder, også arbejder struktureret og med hele managementet omkring rytter og hest, for at sikre at begge aktører kan præstere bedst muligt. Vi arbejder med sparring på udviklingspotentiale, udviklingsplaner, målsætning, stævne- og træningsplanlægning. Vi rådgiver og vejleder løbende i, hvordan den specifikke ekvipages team kan se ud og evt. har behov for at blive justeret og ændret, ud fra hvilke styrker og svagheder både rytter og hest har på et givent tidspunkt.  Det kan f.eks. være behovet for mentaltræning, sadelmager, kiropraktor, massør, dyrlæge, fysisk træning osv. Vi anser det for vigtigt at få inddraget centrale ressourcepersoner i processen for at sikre den mest optimale hjælp i udviklingen. Det hele med fælles fokus på procesmål og – indsatser der kan fremme ekvipagens forudsætninger for videre udvikling.

Med vores talentudviklingsprogram kan vi aktivt bidrage ved at skabe en pipeline af dygtige dressurryttere til gavn for dansk dressur og BBhorse/Kildegaarden. Vi avler selv og indkøber heste, så vores talentprogram kan være med til at uddanne rytterne til også at kunne varetage ridningen og fremvisningen til kåringer, stævner etc. af disse. Udvalgte ryttere vil få stillet hestemateriale med betydelig kvalitet til rådighed.

Vores mål er at udvikle og fastholde talenter, og give dem de ridemæssige, personlige og sociale kompetencer til at gøre sig gældende på internationalt niveau. Vores tidligere erfaringer viser at den helhedsorienterede tilgang virker, og gennem de seneste 15 år er det blevet til et utal af ryttere i bruttogrupperne fordelt på alle kategorier (pony, junior, youngrider og U25), og deltagelse og medaljer ved DM, NM og EM.

Det kræver et stort engagement at være talentrytter hos os. Vi ved at mål kun opnås ved at man har lysten og viljen til at skabe resultaterne. Det kræver en målrettet indsats og benhårdt arbejde.

Vi har en forventning om at vores talentryttere og deres team er villige til at indgå i et tæt samarbejde med dialog som udgangspunkt. Vi forventer åbenhed, ærlighed og gensidig respekt mellem rytter, teamet og os, ligesom vi arbejder med fortrolighed.

Vi forventer man holder sig i god form, udviser engagement, modtager undervisning og har en positiv tilgang til sporten. Man skal agere som rollemodel på stedet, på de sociale medier og ude til samlinger og på konkurrencebanerne. I aftalen ligger der derfor også en forventning om at man indeholder og arbejder efter den rigtige sportslige ånd, og bl.a. derigennem er med at til at bidrage positivt overfor andre og dansk dressur.

B&B Horse / Kildegaarden ApS

Ringstedvej 252, 4300 Holbæk

info@bbhorse.dk

bbhorse kildegården

Trine Bluhme
Manager og rytter

KOntakt b&b Horse

Hvis du vil vide mere om ridning og opstaldning hos B&B Horse på Kildegården, så tag kontakt til Trine Bluhme.